Ksero 8gr dla studentów !

Już od dzisiaj specjalnie dla studentów w związku ze zbliżającymi się sesjami egzaminacyjnymi wprowadzamy bardzo promocyjne ceny na druk i ksero czarno-białe – 8gr za A4 oraz na druk i ksero kolorowe – 1 zł za A4. To wszystko bez żadnych ograniczeń ilościowych i do godziny 24! Zapraszamy już teraz ! Wydrukujesz i oprawisz swoje prace w najlepszych cenach w samym centrum Szczecina.

Dla wszystkich studentów oferujemy promocję jakiej do tej pory nie było w naszym mieście. Ksero i druk cz-b A4 za 8 groszy oraz ksero i druk kolorowy A4 za 1zł !

REGULAMIN PROMOCJI

„KSERO I DRUK CZARNO-BIAŁY  A4 ZA 8 GROSZY ORAZ KSERO I DRUK KOLOR A4 ZA 1 ZŁ.”

 

I. Organizator promocji.

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest Promocja „KSERO I DRUK CZARNO-BIAŁY  A4 ZA 8 GROSZY ORAZ KSERO I DRUK KOLOR A4 ZA 1 ZŁ.” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest DRUK24.SZCZECIN.PL Spółka Jawna, z siedzibą w Szczecinie, przy alei Wojska Polskiego 39a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000521253, numer NIP 852-260-91-87, (dalej „Organizator”).

II. Prawne regulacje promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej DRUK24.SZCZECIN.PL: www.druk24.szczecin.pl

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają ważną legitymację studenta.

4. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia promocji: 14.01.2015 r. (godz. 08:00). Data zakończenia promocji – do odwołania.

2. Wpłaty za usługi należy dokonać gotówką w dniu wykonania usługi.

IV. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy usługi ksero i druku czarno białego w cenie 8 groszy za A4 oraz druku i ksero kolorowego w cenie 1 zł za A4.

2. Warunkiem otrzymania promocyjnej ceny jest przybycie do siedziby spółki z nośnikiem danych lub z materiałem źródłowym do wykonania ksero.

3. Organizator akcji promocyjnej nie wprowadza ograniczeń ilościowych usług objętych promocją.

4. Promocja za „8 groszy” nie dotyczy ksero książek. Kserokopie książek liczone są według standardowego cennika (w zależności o ilości stron).

V. Postanowienia końcowe.

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się  obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

Udostępnij

Możliwość komentowania Ksero 8gr dla studentów ! została wyłączona