20 zł dla studenta !

Już od dzisiaj specjalnie dla studentów w związku ze zbliżającymi się sesjami egzaminacyjnymi wprowadzamy MEGA PROMOCJĘ! Każdy student otrzyma u nas 20zł na wykorzystanie w naszej drukarni. Zapraszamy już teraz! Wydrukujesz i oprawisz swoje prace w najlepszych cenach w samym centrum Szczecina.

REGULAMIN PROMOCJI

„20 ZŁ DLA STUDENTA !”

 I. Organizator promocji.

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest Promocja „20 zł dla studenta!” (dalej „PROMOCJA”).

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest DRUK24.SZCZECIN.PL Spółka Jawna, z siedzibą w Szczecinie, przy alei Wojska Polskiego 39a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000521253, numer NIP 852-260-91-87, (dalej „Organizator”).

II. Prawne regulacje promocji.

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej DRUK24.SZCZECIN.PL: www.druk24.szczecin.pl

2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.

3. Promocja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają ważną legitymację studenta.

4. Przystąpienie do PROMOCJI jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.

III. Czas trwania promocji.

1. Data rozpoczęcia PROMOCJI: 05.01.2017 r. (godz. 08:00). Data zakończenia PROMOCJI – do odwołania.

 

IV. Zasady promocji.

1. Promocja dotyczy tylko usługi druku czarno białego oraz kolorowego, formatu A4 lub A3 na papierze offsetowym 80g z dostarczonego nośnika (pendrive lub cd, dvd) lub z przesłanego do nas maila.

2. Warunkiem otrzymania 20 zł do wykorzystania w DRUK24 jest polubienie naszego  fanpage’a na facebook’u oraz udostępnienie na swoim profilu informacji o PROMOCJI.

3. Promocje nie łączą się – czyli przy korzystaniu z promocji „20 zł dla studenta” cena za druk cz-b wynosi 0,25 zł, a za druk kolorowy 1,8 zł brutto.

4. Jeżeli wartość usługi druku wyniesie mniej niż 20 zł, wówczas Uczestnik PROMOCJI otrzymuje usługę BEZPŁATNIE. Różnicy pomiędzy 20 zł a wartością usługi drukarnia DRUK24 nie zwraca.

5. Jeżeli wartość usługi druku przekroczy 20 zł, wówczas Uczestnik PROMOCJI dopłaca różnicę, czyli wartość usługi pomniejszoną o 20 zł.

6. Promocja „20 zł dla studenta” jest jednorazowa dla każdego uczestnika. Każdy może z niej skorzystać tylko 1 raz.

7. W celach weryfikacyjnych każdy Uczestnik PROMOCJI jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska lub pseudonimu, którymi posługuje się na facebook’u.

8. Od dnia zakończenia promocji „20 zł dla studenta”  Uczestnik może skorzystać z niej przez okres 1 miesiąca.

V. Postanowienia końcowe.

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory i roszczenia związane z PROMOCJĄ będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Biorąc udział w PROMOCJI Uczestnik potwierdza, że zgadza się z postanowieniami Regulaminu.

Udostępnij

Możliwość komentowania 20 zł dla studenta ! została wyłączona